Rozvoj IDP (1. etapa) - Rozvoj IDP s využitím bezkontaktní čipové karty

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Plzeňský kraj
Registrační číslo: CZ.1.14/1.2.00/05.01899
Zahájení projektu: 12. 11. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2012
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je rozšíření Integrované dopravy Plzeňska (dále IDP), a to dopravním a tarifním řešením. V rámci tarifního řešení bude specifikováno a zajištěno využití čipové karty. Výsledkem projektu bude zavedení nového dopravního a tarifního řešení na stávajícím i rozšířeném území IDP s plným pokrytím odbavení cestujících na tomto území prostřednictvím čipové karty.
Dojde ke zlepšení dostupnosti center z venkovských oblastí veřejnou dopravou, integraci různých druhů veřejné dopravy a zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace. K naplnění cílů projektu bude využito sjednocení odbavovacího systému s využitím čipové karty, rozšíření nabídky tarifů pro dopravní systém, optimalizace stávajícího systému IDP a zavedení garantovaných nízkopodlažních spojů v region. autobusové dopravě.
Jednotlivé aktivity projektu splňují veškeré technické i organizační podmínky pro spuštění jednotného odbavovacího a tarifního řešení IDP na bázi čipových karet.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 252 615,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 632 814,00 Kč
 
Celková částka: 10 885 430,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena