Rekonstrukce komunikací Konstantinky - centrum

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Obec Konstantinovy Lázně
Registrační číslo: CZ.1.14/1.5.00/35.03429
Zahájení projektu: 21. 1. 2015
Ukončení projektu: 31. 8. 2015
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je rekonstrukce 2místních komunikací(ul. Zahradní a Lázeňská) a chodníků v celkové délce 742m v obci Konstantinovy Lázně.Projekt spočívá v rekonstrukci místních komunikací pro zvýšení bezpečnosti dopravy(absence chodníků a jednolitéhopevného povrchu,nedostatečné možnosti parkování) a pro zlepšení dostupnosti části obce K. Lázně.Další aktivity projektu směřují k vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Zahradní a zajištění odvodnění komunikací a parkovacích stání pomocí rekonstrukce částí dešťové kanalizace a instalace nových vpustí, čímž bude řešeno ztížení dopravní dostupnosti lokality z důvodu hromadění srážek v místě. Projekt dále řeší bodovou závadu, a to upravením a zpřehledněním v současnosti nevyhovujícího napojení místní komunikace ul.Lázeňská na silnici vyšší třídy III/19318 (Hradišťská), přes kterou dochází k napojení na regionálně významnou silnici II/201(Plzeňská). Projekt bude mít pozitivní dopad na kvalitu života místních obyvatel i návštěvníků obce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 099 767,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 268 408,00 Kč
 
Celková částka: 5 368 175,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena