Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová.

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Česká Třebová
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/14.00769
Zahájení projektu: 24. 5. 2011
Ukončení projektu: 30. 11. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Rekonstrukcí muzea získalo město odpovídající prostory pro bohaté sbírky historických artefaktů. Návštěvníci si mohou prohlédnout legendární Velorexy, jejichž konstruktéři se v České Třebové narodili, další části expozice se zaměřují na stále zamýšlený průplav Labe – Dunaj – Odra a nechybí samozřejmě ani expozice věnovaná železnici. Součástí projektu je i realizace přístavby s přednáškovým sálem a bezbariérovým přístupem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 23 531 959,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 051 338,00 Kč
 
Celková částka: 36 583 298,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena