Doplnění infrastruktury cestovního ruchu v obci Mníšek

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: OBEC MNÍŠEK
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/14.01029
Zahájení projektu: 1. 6. 2010
Ukončení projektu: 15. 9. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Vodní nádrž Fojtka, v povodí Lužické Nisy poblíž Chrastavy, je lemována stezkou pro pěší a cyklisty. Protáhla tak stávající cesty, které návštěvníka zavedou od Fojtecké (někdy nazývané Mníšecké) přehrady do blízkých turistických lokalit. Nový povrch dostala i cyklostezka, jež je součástí cyklokoridoru č. 22. Dále se dobudovala plocha dětského hřiště v Mníšku.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 799 337,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 846 941,00 Kč
 
Celková částka: 25 646 278,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena