Obnova a doplnění přístrojových technologií 1 - s EU k vyšší kvalitě zdravotní péče

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/02.00364
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 31. 1. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Masarykova městská nemocnice obnovila část přístrojového vybavení, jež se pořídilo do konce roku 1999. Pořídil se počítačový tomograf (přístroj CT), Gama kamera s příslušenstvím (laminární box), vrtačky, lampy, operační stůl, plicní ventilátor a anesteziologický přístroj. Nové přístroje splňují standardy EU a zároveň zkvalitňují poskytovanou nemocniční péči ve spádovém regionu (Jilemnicko, Semilsko, část Vrchlabska, Jičínsko a Jablonecko).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 42 428 470,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 487 377,00 Kč
 
Celková částka: 49 915 848,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena