Modernizace sokolovny - Lukavice

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Obec Lukavice
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/10.00649
Zahájení projektu: 9. 3. 2010
Ukončení projektu: 31. 1. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Zastaralá sokolovna z 20. let minulého století prošla kompletní rekonstrukcí a modernizací. Objekt slouží nejen ke sportovnímu vyžití, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí. S ohledem na umístění Lukavice v centrální části regionu Žamberecko poskytuje upravený objekt kvalitní sál pro potřeby regionu, ve kterém se dosud nenacházelo žádné odpovídající zázemí pro akce většího rozsahu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 039 040,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 139 065,00 Kč
 
Celková částka: 23 178 106,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena