FK Krásná Studánka - Obnova sportoviště

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Fotbalový klub KRÁSNÁ STUDÁNKA
Registrační číslo: CZ.1.13/2.1.00/27.01266
Zahájení projektu: 1. 4. 2014
Ukončení projektu: 10. 4. 2015
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší rekonstrukci stávajícího sportoviště - sportovních ploch v oploceném areálu FK Krásná Studánka včetně jeho otevření veřejnosti. Předmětem projektu jsou především inv. náklady spojené s rekonstrukcí plochy fotbalového hřiště vč. oplocení, výstavbou nového víceúčelového hřiště s osvětlením, hřiště pro plážový volleyball a tenisové hřiště s tribunami. Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění volnočasové / sportovní infrastruktury, rozšíření jejího využití školskými zařízeními a širokou veřejností. Realizací projektu dojde k posílení významu města Liberec, ke zvýšení atraktivity lokality i zvýšení kvality života cílových skupin. Za beneficienty projektu jsou především obyvatelé Liberce a celého spádového území, blíže viz SEH. Sportoviště od svého vybudování neprošlo žádnou rozsáhlejší modernizací ani úpravou a v současnosti není ve stavu širšího využití ze strany školských zařízení a široké veřejnosti. Projekt bude řešen dodavatelsky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 176 065,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 325 187,00 Kč
 
Celková částka: 15 501 252,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena