Bezbariérové zázemí pro děti a mládež při ZŠ Riegrova 4, Svitavy

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Základní škola Svitavy, Riegrova 4
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/09.00479
Zahájení projektu: 1. 8. 2009
Ukončení projektu: 31. 5. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu byla úprava a rozšíření sportovního zázemí v areálu ZŠ Riegrova a vybudování víceúčelového sportoviště s bezbariérovým přístupem. Úprava dosud nevyužívané a neudržované plochy v areálu školy napomáhá vyřešit nedostatek volně přístupných sportovišť v dané oblasti města a současně umožňuje dětem a mládeži s tělesným omezením zapojit se do vhodných sportovních aktivit. 

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 925 628,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 575 110,00 Kč
 
Celková částka: 10 500 739,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena