Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Registrační číslo: CZ.1.13/1.3.00/23.01095
Zahájení projektu: 2. 5. 2011
Ukončení projektu: 31. 7. 2012
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt předpokládá modernizaci zázemí letiště Pardubice, které umožní rozšíření a zkvalitnění technických a servisních služeb poskytovaných letištěm. Počítá také se stavbou technického zázemí civilní části letiště Pardubice včetně rozšíření pohybových ploch. Stavba jako celek je určena pro zázemí technické obsluhy letadel a údržby letiště a umožňuje i napojení na veřejnou komunikační síť.
Projekt je nutno realizovat z důvodu nutnosti zkvalitnění technického zázemí a zvýšit bezpečnost na letišti v Pardubicích a k nutnosti naplnit letecký předpis L14. Dále dojde k naplnění legislativních norem a odstranění provizorií, která neumožňují plně rozvinout potenciál letiště. Rekonstrukce technického zázemí letiště je určena pro širokou veřejnost v regionu, obyvatele obou krajských měst, návštěvníky regionu a další cestující.
Plánované aktivity bude realizovat zkušený projektový tým, který je sestaven pro jednotlivé fáze projektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 198 334 867,72 Kč
Veřejné zdroje ČR: 35 000 270,00 Kč
Soukromé zdroje: 25 926 126,00 Kč
 
Celková částka: 259 261 264,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena