Silnice II/324 Dolní Přím

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/01.00016
Zahájení projektu: 28. 4. 2008
Ukončení projektu: 28. 2. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

V obci Dolní Přím došlo k rekonstrukci komunikace II. třídy. Rekonstruován byl průtah  v celkové délce 0,96 km. Stavební úpravy spočívaly ve směrové a výškové úpravě. V celém úseku byla vytvořena nová konstrukce vozovky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 45 361 722,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 005 008,00 Kč
 
Celková částka: 53 366 731,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena