III/29065 Poniklá - Jilem

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/01.00030
Zahájení projektu: 1. 4. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Vozovka je slepě ukončenou obslužnou silnicí podél řeky Jizery. Komunikace odbočuje v začátku úpravy ze silnice II/290 v těsné blízkosti jejího zaústění do silnice I/14, která je páteřní silnicí této části Krkonoš. Vozovka byla v havarijním stavu. Rekonstrukce 3 400 metrového úseku zkvalitnila příčné spády, vyřešila odvodnění, opravila propusty i nezpevněné krajnice a vyčistila příkopy. Silnice dostala nový povrch, pod nímž se obnovila ložná živičná vrstva. To vše pro zkvalitnění krkonošské dopravy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 823 648,12 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 557 114,00 Kč
 
Celková částka: 10 380 762,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena