III/28622 Víchová nad Jizerou

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00442
Zahájení projektu: 1. 5. 2009
Ukončení projektu: 31. 7. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Díky dotaci z Regionálního operačního programu došlo k modernizaci komunikace III.třídy ve Víchové nad Jizerou. Celkem se zrekonstruovala silnice v délce 1,826 km. Cílem projektu bylo umožnit obyvatelům a turistům kvalitnější a bezpečnější využití komunikace jak po technické, tak i kapacitní stránce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 956 470,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 051 142,00 Kč
 
Celková částka: 7 007 613,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena