III/27241 Dubnice

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00439
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Silnice zajišťuje přístup k obci Dubnice a komunikační propojení mezi obcemi Žibřidice, Dubnice a Stráž pod Ralskem. Komunikace je hojně využívána rekreační dopravou a vzhledem k provozu místní pískovny i nákladní dopravou. Také funguje jako cyklostezka. Špatný technický stav vyžadoval rekonstrukci v úseku mezi 7,401 - 11,625 km. Modernizace silnice III. třídy zkapacitnila komunikaci, zlepšila její parametry a tím i zvýšila bezpečnost silničního provozu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 882 683,54 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 508 709,00 Kč
 
Celková částka: 23 391 393,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena