II/592 Osečná - Křížany

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00450
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Silnice č. II/592 je obslužnou komunikací, ležící severně od Českého Dubu. Nachází se na ní také čtyři mosty a propusty. Zároveň slouží jako cyklostezka. Vzhledem k špatnému technickému i kapacitnímu stavu komunikace došlo k rekonstrukci silnice, a to v délce 6,205 m. Na příklad byl porušený povrch z živičného koberce překryt živičnou vyrovnávkou, na které byla položena nová obrusná vrstva. V rámci rekonstrukce došlo také k úpravě všech mostů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 46 162 986,88 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 146 409,00 Kč
 
Celková částka: 54 309 396,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena