Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/17.00907
Zahájení projektu: 1. 11. 2010
Ukončení projektu: 31. 10. 2011
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivnosti území prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu na území mimo vysokou koncentraci infrastruktury a služeb. Předkládaný projekt stavební obnovy a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí řeší vnitřní stavební úpravy kulturní památky s cílem zvýšení atraktivity území Valašska pro cestovní ruch (omítky, podlahy, restaurátorské práce). Realizací projektu dojde ke stavebním úpravám a restaurátorským pracím celých vnitřních prostor zámku na úrovni I. NP a II. NP zámku, které povedou ke zpřístupnění zámku veřejnosti. Realizací projektu dojde k vytvoření vhodných podmínek pro instalaci 4 nových stálých zámeckých expozic. Další významnou aktivitou předkládaného projektu je vytvoření 5 nových pracovních míst pro zajištění bezproblémového a kvalitního fungování zámku v Lešné s výši přepočteného evidenčního stavu 3,0.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 23 365 325,34 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 299 076,00 Kč
 
Celková částka: 29 664 401,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena