Areál zdraví I - 1. část - Velké Losiny

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Obec Velké Losiny
Registrační číslo: CZ.1.12/3.1.00/15.00727
Zahájení projektu: 1. 5. 2012
Ukončení projektu: 30. 9. 2013
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu "Areál zdraví Velké Losiny" je zvýšení atraktivnosti obce a jejího okolí v oblasti cestovního ruchu pro turisty a návštěvníky regionu včetně lázeňských hostů.
Účelem projektu je výstavba kryté víceúčelového sportovně-rekreačního areálu na okraji obce, který ročně využije 17,5 tis. osob. V rámci víceúčelové haly o výměře 706,5 m2 bude k dispozici hřiště na volejbal a košíkovou, tenisový kurt a 3 hrací plochy na badminton. Sál bude sloužit též jako společenský sál s pódiem pro 400 osob pro pořádání kulturních a společenských akcí. Přístup do objektu bude řešen plně bezbariérově.
Realizátorem plánované investice je obec Velké Losiny ve spolupráci s dvěma partnerskými subjekty.
Předkládaný projekt je součástí strategických plánů rozvoje regionu v oblasti cestovního ruchu (IPRÚ, Strategie svazku obcí údolí Desné, Strategie Olomouckého kraje). Navazuje na stávající aktivity obce a volně souvisí s dalšími již realizovanými i připravovanými projekty.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 793 320,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 689 980,00 Kč
 
Celková částka: 19 483 300,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena