Muzeum obuvi a kamene ve Skutči

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Skuteč
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/02.00109
Zahájení projektu: 14. 10. 2008
Ukončení projektu: 2. 10. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

V Městském muzeu ve Skutči vznikla unikátní expozice věnovaná tradičním řemeslům regionu, tedy obuvnictví a kamenictví. Na ně tematicky navazuje geologická expozice, která čerpá z četných regionálních nálezů. „Chtěli jsme zpřístupnit rozsáhlé cenné sbírky exponátů z celé České republiky, dosud uložené v depozitářích. Dokumentují tradiční řemesla, která jsou naším kulturním dědictvím,“ říká ředitel Muzea Libor Aksler. Projekt byl zaměřen na rekonstrukci celého objektu včetně interiéru, ale i nezbytných terénních úprav a stavebních prací v prostoru muzejního dvora a zahrady. V hlavní budově Muzea nedaleko náměstí vzniklo kromě samotných expozic také informační centrum města. Za svou stálou expozici obdrželo muzeum Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní Výstava roku 2009.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 037 474,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 300 730,00 Kč
 
Celková částka: 15 338 204,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena