Vybudování centra odborného vzdělávání žáků školy

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební
Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/06.00543
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předkládaný projekt představuje investiční projekt, který řeší vytvoření lepších prostorových podmínek pro vzdělávání žáků a studentů, tj. vytvoření multifunkční učebny v přízemí školy včetně nutného zázemí, tj. sociálního zařízení, a to i pro imobilní občany a šatny pro žáky školy.
Vzhledem k vysokému zájmu o zvýšení informační gramotnosti žáků školy se v současné době škola potýká s nedostatkem prostor vhodných k těmto vzdělávacím aktivitám.
Účelem a smyslem navrhovaných stavebních úprav objektu je především zkvalitnění výuky v návaznosti na potřeby trhu práce a využívání moderních technologií při výuce i následně v pracovním prostředí. Cílovými skupinami projektu jsou žáci a studenti strojírenských a stavebních oborů - jedná se tedy oobory s vysokou poptávkou na trhu práce.
Projekt je jedním z osmnácti investičních projektů škol a školských zařízení, které byly v roce 2007 vybrány Olomouckým krajem a doporučeny k dopracování a k předložení do ROP. Stavební povolení je vydáno.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 046 606,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 235 736,00 Kč
 
Celková částka: 6 282 343,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena