Veřejný sportovně společenský areál Otrokovice - Baťov

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Město Otrokovice
Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/06.00465
Zahájení projektu: 6. 4. 2011
Ukončení projektu: 31. 1. 2012
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Pohybová aktivita a sport plní v životě každého z nás naprosto nezastupitelnou úlohu. Význam těchto slov roste především s faktem neustálého snižování fyzické činnosti člověka jako jednoho z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících zdraví a délku života.
Předkládaný projekt "Veřejný sportovně společenský areál Otrokovice - Baťov" má sloužit potřebám široké veřejnosti, dále pak školám v nejbližším okolí, zájmovým organizacím a sportovním klubům z Otrokovic a okolí.
Jedná se o provoz dvou fotbalových hřišť (1x travnatý povrch se zavlažováním, 1x umělý povrch (trávník čtvrté generace) s osvětlením) a jednoho víceúčelového hřiště s umělým povrchem (futsal, míčové hry, aj.) a osvětlením.
Dále v rámci projektu bude postaven polyfunkční objekt s tribunou ve které se bude nacházet nutné sociálně provozní zázemí, dále pak tělocvična a rehabilitace, klubovny, školící a vzdělávací prostory, hospodářské a provozní zázemí (garáže techniky, sklady dílny), administrativní prostory pro provoz areálu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 49 542 000,42 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 131 097,00 Kč
 
Celková částka: 61 673 097,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena