Centrum pro sport a volný čas Mikulovice

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Obec Mikulovice
Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00341
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt předkládá výstavbu sport.centra v obci Mikulovice.V rámci projektu bude vystavěna velká tělocvična s hledištěm pro diváky,malá tělocvična pro tance,aerobik apod.,místnost pro zájmové kroužky a k tomu odpovídající zázemí šaten,hygienických zařízení a provozních místností.Vznikne tak ucelený soubor služeb v oblasti volnočas.aktivit,který bude v provozu po celý rok.
Projekt je určen hlavně obyvatelům obce Mikulovice,obyvatelům mikroregionu Zlatohorsko a sport.,kulturním a jiným zájm.sdružením a spolkům,působícím v mikroregionu.
Cílem projektu je dosažení zvýšení kvality života místních občanů,zvýšení atraktivity obce pro její obyvatele,vytvoření komplexní celoroční nabídky možností způsobů trávení volného času,zvýšení počtu veřejných akcí apod.
Nutnost realizace projektu je dána neexistencí dostatečných sportovních prostor v obci a v mikroregionu,neexistencí nabídky volnočasových aktivit pro všechny občany bez rozdílu
Investorem i provozovatelem projektu je obec Mikulovice.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 34 738 945,54 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 130 401,00 Kč
 
Celková částka: 40 869 347,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena