Ráj permoníků - zpřístupnění kulturní památky těžní věže Dolu KUKLA v Oslavanech

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/06.01078
Zahájení projektu: 1. 7. 2010
Ukončení projektu: 30. 4. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

KULTURNI PAMATKA
Podstatou projektu je zpřístupnění kulturní památky těžní věže dolu KUKLA v Oslavanech a využití pro účely cestovního ruchu, kultury a ekologické výchovy dětí a mládeže a využívání obnovitelných zdrojů.
Předmětem projektu je (1) rekonstrukce památky na vyhlídkovou věž a hornicko-důlní muzeum s AV projekcemi (2) vybudování hornické štoly, hornického bludiště, hornické lanovky, repliky závalu, záchrany horníků, řemeslné dílny v bezprostřední blízkosti věže (3) zejména pro děti,školáky a rodiče s dětmi bude provozována interaktivní hra (4) doplňkově bude poskytováno občerstvení, cykloúschovna, prodej suvenýrů a poskytovány základní turistické informace (turistické informační místo). Ve vazbě na projekt budou pořádány pořádání informačně-vzdělávacích, kulturně-společenských akcí s tématikou hornicko-důlní (např. návštěva s výkladem = součást výuky na ZŠ apod.)
Cílové skupiny: děti a mládež do 18 let (školáci), rodiny s dětmi, dospělí, senioři a ZTP, cyklisté

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 284 259,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 996 021,00 Kč
Soukromé zdroje: 13 280 280,00 Kč
 
Celková částka: 26 560 560,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena