Svět je velká zahrada

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.10/3.2.00/01.00195
Zahájení projektu: 15. 6. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt se zabývá pilotní fází renovace dvou z devíti zahrad MŠ Kopřivnice a to MŠ Česká (téma - Vodní svět) a Záhumenní (téma - Kamenný svět). V rámci projektu dojde k:
- vybourání stávajících zpevněných povrchů a demontáži herních prvků,
- provedení terénních a sadových úprav, instalaci nových drobných staveb a herních prvků, včetně jejich napojení na stávající rozvody NN, vody a provedení nových zpevněných ploch.
Celkem je plánována rekonstrukce devíti předškolních zařízení, sdružených pod jedno vedení a jednoho zřizovatele tak, že každá MŠ bude představovat ve výsledku ojedinělý tématický celek.
Projekt je určen pro předškolní děti, bude také sloužit žákům nižších tříd základních škol a při organizovaných činnostech široké veřejnosti. Přinese lepší herní vyžití, umožní seznámení s přírodou a uvědomění si nutnosti o přírodu a životní prostředí pečovat a chránit si je.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 722 200,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 186 270,00 Kč
 
Celková částka: 7 908 471,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena