Cyklostezky - úsek Hornické muzeum, Koblovský most

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Statutární město Ostrava
Registrační číslo: CZ.1.10/3.1.00/04.01228
Zahájení projektu: 10. 1. 2012
Ukončení projektu: 30. 10. 2012
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu je napojení turistické lokality Landek na centrum města a realizace cyklostezky v městské cyklotrase G, která v daném úseku odpovídá cyklotrase nadnárodní úrovně Greenwaye OdraMoravaDunaj. Projekt s sebou ve stavební části nese i další prvky, v zásadě se ale jedná o liniovou stavbu. Projekt se týká 1722m, kdy v 1. úseku dlouhém 1270m dochází k výstavbě nové cyklostezky v turisticky atraktivním prostředí města Ostravy (NPP Landek), na který navazuje nově vymezený úsek cyklotrasy odélce 192m. Posledním úsekem je úsek cyklostezky s dalšími stavebními prvky (zastávka, chodníky, přechody) o délce 260m. Tento úsek upravuje dopravní toky v ulici Koblovská ? upravuje se prostor předmostí (zastávka Koblov, chodníky, přechody) a dopravní poměry na mostě přes řeku Odru. Tím se řeší problémy vyplývající z vysoké intenzity provozu motorových vozidel na dané komunikaci. Celý projekt představuje 1.etapu rozvoje cyklostezek v ose Petřkovice/Koblov - Hrabová.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 606 320,62 Kč
Veřejné zdroje ČR: 989 350,00 Kč
 
Celková částka: 6 595 671,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena