Renovace vozového parku pro příměstskou hromadnou dopravu

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: ARRIVA MORAVA a.s.
Registrační číslo: CZ.1.10/1.3.00/04.00933
Zahájení projektu: 31. 12. 2009
Ukončení projektu: 30. 4. 2013
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Hlavním problémem, se kterým se v současnosti společnost potýká, je nedostatek nízkopodlažních a částečně nízkopodlažních autobusů, které by rozšířily bezbariérovost regionální veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji. Nákupem nových částečně nízkopodlažních autobusů Low Entry dojde ke zkvalitnění služeb v příměstské hromadné dopravě na vybraných garantovaných linkách Moravskoslezského kraje a zpřístupnění těchto linek také osobám s omezenou schopností pohybu a orientace díky konstrukčnímu typuvozidel disponujícímu výklopnou plošinou pro nástup cestujících na invalidním vozíku a vybavení informačním systémem pro sluchově a zrakově postižené občany. V rámci projektu bude pořízeno 44 ks nových autobusů v kategorii délky od 10,7 do 13 m včetně, které budou také ekologicky šetrnější k životnímu prostředí. Zároveň budou vyřazeny již přesluhující vozy dosahující stáří 15 a více let. Žadatelem o dotaci a realizátorem projektu je Veolia Transport Morava a.s.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 75 839 560,00 Kč
Soukromé zdroje: 113 759 340,00 Kč
 
Celková částka: 189 598 900,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena