Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Registrační číslo: CZ.1.01/4.1.00/12.0278
Zahájení projektu: 5. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 10. 2015
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Silnice I/11 Opava – Ostrava – Slovenská republika tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se Slovenskem v Mostech u Jablunkova. V rámci projektu bylo postaveno 9,75 km této trasy, tři mimoúrovňové křižovatky, 14 mostů a opatření na ochranu životního prostředí v okolí silnice. Díky tomu došlo ke zklidnění dopravní situace a zvýšení bezpečnosti provozu na tomto důležitém tahu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 652 119 022,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 644 491 592,00 Kč
 
Celková částka: 4 296 610 614,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena