Informace o výzvě

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako Ŕídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako Národním orgánem pro program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvupro projekty technické pomoci č. INTERREG V-A SK CZ / TP / 2020/02.

V souvislosti s vyhlášením této výzvy se rovněž zveřejňuje nová výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na spolufinancování projektů technické pomoci pro partnery z Česka.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena