Informace o výzvě

Cíle výzvy:
  • revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu „brownfields“, zvýšit jejich atraktivitu pro investory, občany i návštěvníky a posilovat tak jejich městotvornou funkci a ekonomický potenciál,
  • zlepšit kvalitu přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich okolí,
  • revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, včetně sídlišť nebo jiných sociálně problémových lokalit (například s vysokou koncentrací kriminality); v rámci revitalizace ploch obnovovat i nevyužívané, historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti,
  • podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě, včetně realizace prvků ÚSES a ochrany lokalit systému Natura 2000.

Oprávnění žadatelé:
  • Hlavní město Praha
  • Městské části hl. m. Prahy
  • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
  • Nestátní neziskové organizace


Další informace: http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/aktuality/972_vyhlaseni-10.-vyzvy-oppk.html

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena