Informace o výzvě

Středočeský kraj v této výzvě přerozdělí na projekty vzdělávání 52 000 000 Kč.

Prostřednictvím této výzvy budou moci žádat o finanční podporu na své neinvestiční projekty především školy a školská zařízení, města, obce i nestátní neziskové organizace ve Středočeském kraji.
Výše podpory dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR). Minimální výše podpory v je stanovena na 400 tis. Kč, naopak maximální výše možné podpory, může být u jednoho projektu dimenzována až na 6 mil. Kč. V rámci této výzvy budou uplatněna pravidla pro nepřímé náklady.

Grantové projekty musí být realizovány na území Středočeského kraje, ve prospěch cílové skupiny Středočeského kraje.
 

Další informace: http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/article.asp?thema=2254&item=81782

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena