Informace o výzvě

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Cílem oblasti podpory je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
Cílem globálního grantu je přispět k naplnění globálního cíle OP VK v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Kraji Vysočina. To znamená, že cílem globálního grantu je prostřednictvím realizace grantových projektů zlepšit kompetence pedagogických
i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení, nezbytných pro úspěšnou realizaci kurikulární reformy, kvalitní výuku cizích jazyků, efektivní využívání ICT ve výuce, kvalitní výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel a podporu udržitelného rozvoje, čímž se současně zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Nedílnou součástí je také podpora manažerských dovedností vedoucích pracovníků k zajištění kvality a efektivity vzdělávání.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena