Informace o výzvě

Termíny výzvy
  • Datum vyhlášení výzvy: 25. ledna 2011
  • Datum ukončení výzvy: 10. března 2011 ve 13:00 hod.
  • Žádosti o finanční podporu lze vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 26. ledna 2011.
Všechny žádosti doručené po termínu ukončení výzvy budou automaticky vyřazeny.
Rozhodující je datum doručení zásilky, nikoliv datum odeslání.

Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/3-vyzva-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-2

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena