Informace o výzvě

Podporované aktivity:

  • uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací;
  • zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání;
  • rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohroţené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit.
  • včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním;
  • vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR;
  • podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

Více informací: http://opvk.kraj-jihocesky.cz/index.php?p=p_563

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena