Informace o výzvě

Podporované aktivity:
  • Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel, 
  • Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce, 
  • Podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj,
  • Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, 
  • Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích, 
  • Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy.


Další informace: http://www.kr-olomoucky.cz/vyzvy-c-2-ii-gg-1-1-1-2-a-1-3-cl-1109.html

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena