Informace o výzvě

Podporované aktivity:
  • Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání, 
  • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje, 
  • Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech, 
  • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání.Další informace: http://www.kr-olomoucky.cz/vyzvy-c-2-ii-gg-1-1-1-2-a-1-3-cl-1109.html

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena