Informace o výzvě

Limity finanční podpory:

Minimální výše podpory na jeden projekt: 400 000 Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt: 8 000 000 Kč
Alokovaná částka pro kolo výzvy: 80 000 000 Kč
 Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/2-vyzva-kralovehradeckeho-kraje-prioritni-osa-3-oblast

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena