Informace o výzvě

Cíle oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání jsou:
Podpora kurikulární reformy, realizace počátečního vzdělávání založeného na osvojování klíčových kompetencí, univerzálně vyuţitelných pro uplatnění na trhu práce a pro další vzdělávání.
Rozvoj partnerství mezi školami a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání.
Rozvoj informačních aktivit a kariérového poradenství k zajištění profesní orientace, efektivní volby vzdělávací cesty a prevence předčasných odchodů ze vzdělávacího procesu.
Zajištění kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění systémů externí a interní evaluace ve vzdělávání a zavádění systémů řízení kvality.

Typ oprávněného žadatele:VŠ, školy a školská zařízení, sdružení a asociace škol, PO působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, odborové org. a org. zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení, HK, zaměstnavatelé, NNO
Další informace: http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OPvzdel/

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena