Informace o výzvě

V této výzvě budou podporovány aktivity: 
 
1. podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy;
2. podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích;
3. podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel;
4. podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce;
5. podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj.
6. zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení;
7. zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena