Informace o výzvě

Oblast podpory podpoří následující typy činností:
 
1.       Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy.
2.       Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích.
3.       Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel.
4.       Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce.
5.       Podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj.
6.       Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení.
7.       Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena