Informace o výzvě

Termíny výzvy:
  • Datum vyhlášení výzvy:  2. května 2011
  • Datum ukončení výzvy: 13. června 2011
  • Žádosti je možné vyplňovat v aplikaci Benefit7 od:  9. května 2011
  • Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 6. června 2011
  • Datum a čas ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 13. června 2011 ve 12:00 hod. Rozhodující je čas osobního doručení. Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou převzaty.


Další informace: https://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OPvzdel/

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena