Informace o výzvě

 Termíny výzvy:
 
  • vyhlášení výzvy: 2.5.2011
  • ukončení výzvy: 13.6.2011
  • zahájení příjmu žádostí v listinné podobě: 6.6.2011
  • ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 13.6.2011, 12:00 hod.
  • Rozhodující je datum a čas doručení. Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou převzaty. Žádosti musí být doručeny osobně na oddělení grantových schémat KÚKK.


Další informace: https://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OPvzdel/

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena