Informace o výzvě

Cíle programu, oblasti podpory

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.  
  • Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
  • Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
  • Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK:
  • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. 
  • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena