Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0125
Zahájení projektu: 29. 11. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je dále zvýšit úroveň aplikované výzkumné činnosti pro automobilový průmysl prostřednictvím nově vybudovaného výzkumného centra na evropskou špičku pomocí koncentrace mozků i špičkového vybavení. Činnost se bude koncentrovat na prostředky a technologie výzkumu nových řešení a optimalizací koncepcí jednak pístových motorů pro vozidla i energetiku, jednak hnacích agregátů automobilů včetně elektrických a hybridních a jejich integrované řízení s ohledem na účinnost (posouzení možnosti snížení dráhové spotřeby paliva o 15%), šetrnost k životnímu prostředí (emise dle EURO 6), užitnou hodnotu z hlediska mobility a konečně z toho vyplývající konkurenceschopnost firem, spojených s tuzemským průmyslem. V této oblasti vzniknou konkrétní výsledky především v oblasti koncepčních řešení spalovacích motorů (zmenšování motorů optimalizovaným přeplňováním, spalovací systémy pro využití klasických i alternativních paliv jako nízkoteplotní spalování PCCI, nové systémy přeplňování, optimalizace motorů o malém počtu válců), mechanických převodů s děliči výkonu, elektrických přenosů s dělbou výkonu a hybridizací a konečně prediktivních a adaptivních systémů řízení pohonových agregátů. Dalším cílem je rozšířit spolupráci a rozšířit již existující silné vazby s partnery z aplikační sféry (podniky a jiné relevantní subjekty i uživatelé výsledků), stejně jako rozšířit spektrum aktivit pro zapojení do nejrůznějších typů mezinárodních vědeckých projektů. Aplikačním firmám budou dále dodávány výpočetní prostředky pro simulace, jejich kalibraci a vyhodnocení experimentů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 166 317 120,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 29 011 382,00 Kč
 
Celková částka: 195 328 502,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena