Inovace mobilního recyklačního zařízení na opravu silničního svršku

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: KOTRBATÝ V.M.Z. spol.s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/4.1.00/11.00182
Zahájení projektu: 1. 1. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2009
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu je inovace produktu. Jedná se o mobilní recyklační zařízení na opravu silničního svršku. Zařízení funguje na principu zahřátí tzv. ?obrusu? staženého z vozovky na vysokou teplotu a jeho okamžité aplikace na obdobně nahřátý silniční svršek. Využití této technologie opravy je vhodné především při opravě komunikací II. a III. třídy. Významnou předností této technologie (ve srovnání s aktuálně využívanými metodami oprav silničního svršku) je její trvanlivost a možnost kvalitní aplikace také v zimních měsících. Uvedená technologie je nejen českou, ale také evropskou inovací. Obdobná technologie opravy silničního svršku je používána v Severní Americe, nicméně řešení společnosti Kotrbatý V.M.Z. s.r.o. má významně lepší výkonnostní parametry. Světovou inovací je zejména unikátní řešení kontinuálního náhřevu recyklované hmoty na vysokou teplotu přímo ve stroji a její okamžitá aplikace na opravovaný nahřátý silniční svršek. Společnost Kotrbatý V.M.Z. s.r.o. disponuje funkčnímprototypem, který byl podroben řadě úspěšných testů v reálném prostředí.
Inovace produktu je výsledkem vlastního výzkumu žadatele s přispěním vybraných veřejných výzkumných ústavů. Inovovaný produkt, který je předmětem předkládaného projektu byl také vyvíjen za přispění odborníků v oblasti údržby silnic. Předběžná poptávka po obdobné technologii byla zjištěna v případě několika subjektů, do jejichž kompetence spadají údržby silnic II. a III. tříd.
Produkt má přímou návaznost na výrobní program společnosti v oboru vytápění a větrání velkoprostorových objektů a předávacích stanic tepla.
V rámci projektu budou pořízeny potřebné stroje pro sériovou výrobu inovovaného produktu (jeřáb, podvěsná jeřábová dráha nad profilovací linku, vysokozdvižný vozík, svářečka Argon, kloubová uhlová bruska, měřící přístroje, elektro-nářadí pro výrobu rozvaděčů a další drobnější zařízení), zajištěna certifikace a homologace produktu, zakoupen nezbytně potřebný software a hardware a uplatněny vybrané pr

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 508 886,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 266 275,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 194 891,00 Kč
 
Celková částka: 2 970 052,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena