SportMost - Sportovní lávka

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 22 OP Česká republika - Polsko
Příjemce: Město Český Těšín
Registrační číslo: CZ.3.22/2.2.00/09.01081
Zahájení projektu: 1. 11. 2010
Ukončení projektu: 31. 5. 2012
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Města Č.Těšín a Cieszyn vznikla umělým rozdělením jednotného města a Těšínského Slezska v r.1920.Negativní důsledky tohoto rozdělení ovlivňovaly a někdy stále ještě ovlivňují jednání obyvatel na hranici,vytvářejí bariéry a předsudky v mezilidských vztazích.V posl. letech se však rozsah spolupráce mezi oběma partnery podstatně rozšířil,a to zejména realizací spol.pilotního projektu (programu) Těš se Těšínem-Zahrada dvou břehů (Interreg IIIA),jehož výstupem je návrh 43 projektů,z toho 20 společných.Projekt Sportovní lávky přes hraniční řeku Olši definovaný v programu v oblasti III.-sport.-rekreační (č.10) je pokračováním tohoto pilotního projektu.Záměr vybudování Sportovní lávky již však byl součástí CZ-PL model. studie překračování státníchhranic v r.2005 s názvem Border Crossing (2001/02,Phare CBC,projednávána CZ-PL mezivládní komisí),Dohody o společné přípravě a realizaci mostů mezi oběma městy (2006),je rovněž součástí Rámcové dohody o spolupráci mezi městy (2007) a navrhované Smlouvy mezi ČR a PR ve věci údržby,opravách a výstavbě mostů (2008).V rámci realizace projektu bude vybudována Sportovní lávka,která se stane komunikačním uzlem v rekreačně-sport.oblastech obou měst,které jsou málo využívány. Lávka se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty propojí stávající CZ a PL nábřeží,parky,aleje,sportoviště,kemping Olza a především umožní komunikační propojení cyklotras (okruh oběma Těšíny).Součástí projektu bude rovněž vybudování nástupní rampy z chodníku podél řeky Olše,osvětlení lávky i cyklostezky,nezbytné přeložky inženýrských sítí.Předmětný projekt je demonstrací možností,které dává vstup ČR a PR do Schengen.prostoru,využití dobrých praktik v rámci EU (Strasbourg/Kehl),tj.propojení cyklotras,sportovišť a odpočinkových zón a lávky přes potok Puńcówka řešených v dalším CZ-PL projektu SportPark,jež byl doporučen na 3. zasedání MV OPPS CZ-PL.Obě lávky pomůžou vytvořit ucelený prostor a zvýší atraktivitu území z pohledu občanů,turistů i návštěvníků-př. č. 14.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 054 953,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 592 988,00 Kč
 
Celková částka: 6 647 942,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena