Sanace skalního masivu pod Ptačími domky

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Úštěk
Registrační číslo: CZ.1.02/6.6.00/10.06726
Zahájení projektu: 7. 10. 2010
Ukončení projektu: 16. 12. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je sanace skalního masivu v k.ú. Úštěk, ručním očistěním od vegetace a rozvolněných částí hornin, injektáží dutin mrazuvzdornou maltou, uzavřením trhlin vyzdívkou, stabilizací kotvami.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 970 821,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 171 321,00 Kč
 
Celková částka: 1 142 143,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena