Strakonice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: FS
Příjemce: Město Strakonice
Registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/08.02057
Zahájení projektu: 1. 4. 2010
Ukončení projektu: 27. 11. 2012
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Díky modernizaci funguje nyní ČOV na 2 samostatných linkách a je schopna zachytávat a čistit také dešťovou vodu. 

V souvislosti s intenzifikací došlo k mírnému zvýšení kapacity ČOV na 75 000 EO,  vybudování splaškové kanalizace v lokalitě Dražejov, nové připojení Radošovic a připojení Mutěnic (kanalizace Mutěnice je řešena v rámci jiné akce) na ČOV Strakonice. 

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 190 816 196,18 Kč
Veřejné zdroje ČR: 33 673 446,00 Kč
 
Celková částka: 224 489 642,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena