Záchrana gotického hradu - Soběslav

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: MĚSTO SOBĚSLAV rozpočtová organizace
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/02.00403
Zahájení projektu: 12. 9. 2008
Ukončení projektu: 20. 6. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Na základě priorit rozvoje mikroregionu Soběslavsko (Rozvojová strategie svazku obcí Soběslavsko) je rozvoj cestovního ruchu jedním ze základních cílů rozvoje města a mikroregionu, který by měl přestavovat významný impulz dalšího rozvoje této oblasti.

Dne 1. 9. 2010 zpřístupnilo Město Soběslav městskou knihovnu v nově zrekonstruovaném severním křídle gotického hradu. V patře, ve volném prostoru palácového křídla, je umístěn prosklený kontejner s vloženým mezipatrem pro knihovnu. Z knihovny je tak vidět celý povrch vnitřku hradu. Každý návštěvník může pozorovat, jak se vrstvily jednotlivé slohy a jakými vývojovými etapami hrad procházel. Prosklená vestavba je ve večerních hodinách krásně nasvícena. Prostory knihovny jsou vhodné i k výstavám a k pořádání společných akcí se školami, zájmovými a společenskými organizacemi, např. besedy, setkání se spisovateli, autorská čtení, prezentace nakladatelství atd.  Ve vnitřních prostorách je možno popovídat si s přáteli, začíst se do knihy, nebo časopisu. Za příhodného počasí lze posedět také na venkovní terase na přístupné z knihovny.

Projekt byl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přesahující 36 milionů korun.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 33 278 791,07 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 872 727,00 Kč
 
Celková částka: 39 151 518,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena