Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - Centrum krajky

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/14.00801
Zahájení projektu: 31. 1. 2012
Ukončení projektu: 15. 12. 2013
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Obsahem projektu je provední celkové rekonstrukce, modernizace a rozšíření expozice Muzea krajky ve Vamberku, která je chráněnou kulturní památkou. Objekt Muzea se nachází na pozemku st. parc. č. 134 v k. ú. Vamberk. Muzeum krajky je jednou z organizačních složek Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Muzeum krajky je ojedinělou institucí, zabývající se prezentací a krajkářského řemesla a tradice ruční paličkované krajky v Čechách. Muzeum je dobře přístupné pro turisty přijíždějící do Vamberka z blízkého i vzdáleného okolí. Rekonstrukce Muzea krajky umožní zlepšit podmínky pro stávající expozici a péči o sbírky. Zároveň se zvýší prezentační možnosti muzea, jelikož výstavní plocha a expozice bude rozšířena o jedno podlaží budovy a část půdního prostoru. Budova bude zároveň bezbariérově zpřístupněna pro handicapované návštěvníky, a to vybudováním výtahu vně pláště budovy. Nová podoba muzea přispěje k rozvoji cestovního ruchu v oblasti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 23 753 285,42 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 191 756,00 Kč
 
Celková částka: 27 945 041,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena