Evaluace Evropských strukturálních a investičních fondů

Evaluace (hodnocení) je nezbytnou součástí řádného řízení a koordinace pomoci z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy). Následující text obsahuje základní informace o evaluační činnosti v oblasti ESI fondů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena