Programové období 2014-2020 > Programy > INTERREG V-A Česká republika - Polsko

INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Tento program navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.
 

Program umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hlavními kontaktními místy pro zájemce o program a příjemce dotace jsou Společný sekretariát sídlící v Olomouci a krajské úřady sídlící v programovém území.

Podporované oblasti

Témata, která program Interreg V-A Česká republika – Polsko podporuje, jsou rozdělena do prioritních os. Na každou z nich je alokována jiná celková částka. 

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena