Programové období 2014-2020 > Programy > INTERREG V-A Česká republika - Polsko

INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Tento program navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena